img

טובת הלקוח ונאמנות הם בראש סדר העדיפויות של STB Union. לכן אנו עובדים כל העתעל שיפור איכות השירותים ומבצעים מבצעים שונים. מבצעים מיוחדים הם לא רק כלילהרחבת קהל הלקוחות אלא גם דרך להוקיר תודה למשתמשים הקבועים בשירותיםהפיננסיים של STB Union

החלטנו לספק הזדמנות ייחודית ללקוחות שרוצים להכיר את החברה שלנו, להתנסות ולחוותאת איכות העסקאות הפיננסיות והתמיכה בלקוחות. עבור כל המשתמשים המבצעים העברותכספים עד 1000 ש"ח באמצעות אפליקציית STB Union בפעם הראשונה, העברות הכסףהללו הן בחינם. בעזרת מבצע זה אנו רוצים שהלקוחות שלנו יחוו את האיכות הגבוהה של כלהשירותים הניתנים, יחוו את היתרונות למשתמשים (שערי החליפין הנוחים ביותר והעמלותהנמוכות ביותר), בטיחות ומהירות ההעברה, וכן ישתמשו יישום סלולרי של STB Union,המאפשר ללקוחות לבצע העברות בינלאומיות תוך מספר דקות.

אם חיפשתם ספק שירותים פיננסיים אמינים במשך זמן רב, הרי שמבצע זה מהווה הזדמנותמצוינת להשתמשים בשירותי STB Union, לחוות את האיכות ולהפוך ללקוח הקבוע שלנו.