whatsapp chat

מדיניות פרטיות – STB

ברוכים הבאים ל – STB, אפליקציית שירותים פיננסיים המאפשרת לך לנהל את כספך בקלות וביעילות ("האפליקציה"). באמצעות האפליקציה תוכל ליצור חשבון בנק דיגיטלי בשקלים, בדולרים או ביורו, לבצע העברות כספים למוטבים בארץ ובחו"ל, לבצע המרת כספים, ולהנפיק ולנהל כרטיסי STB.

אנו, חברת ש.ט.ב יוניון בע"מ ("החברה", "אנו/אנחנו"), פיתחנו את האפליקציה ומתפעלים אותה. מדיניות זו מסבירה איזה מידע אנחנו אוספים באמצעות האפליקציה וכיצד אנחנו מעבדים אותו. איסוף המידע תלוי בהסכמתך וברצונך.

המדיניות הזו משתלבת עם תנאי השימוש של האפליקציה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל מיועדת כמובן לכל המגדרים.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לאפליקציה באמצעות הודעת מייל לכתובת support@stbunion.com.

 1. תמצית מדיניות הפרטיות

  התמצית שלהלן מוגשת לנוחות הקריאה בלבד והיא לא מחליפה את המדיניות המלאה שבהמשך המסמך.

  1. השימוש באפליקציה מצריך יצירת חשבון משתמש.
  2. אנחנו אוספים שלושה סוגים של מידע על הפעילות שלך:
   1. מידע אישי המזהה אותך, שאתה מספק לנו ברישום ובשימוש באפליקציה.
   2. מידע שקשור לפעילותך באפליקציה והעסקאות שביצעת. הוא הנאסף באופן אוטומטי.
   3. מידע תפעולי ואנליטי. מידע זה משמש אותנו לתפעול שוטף של האפליקציה, להבנת צרכי המשתמשים, לפתרון בעיות תפעול ולשיפור האפליקציה והשירותים שאנו מציעים.
  3. אנו אוספים גם מידע אישי על המוטבים שהגדרת בחשבונך. במסירת המידע הזה, אתה מאשר כי ניתנה לך הסכמת המוטבים למסירת הפרטים שלהם אלינו.
  4. אנו נשתמש במידע שאנו אוספים למטרות המוגדרות במדיניות פרטיות זו בלבד. אנו נעביר חלק מהמידע שאספנו לידי גורמי רגולציה ואכיפת חוק, למטרת ביצוע הבדיקות הנדרשות בחוק בקשר עם שירותים פיננסיים. כמו כן, אנו צפויים להעביר את המידע האישי שלך לידי ספקי השירותים שלנו וכן לידי גורמים קשורים במקרה של רכישת החברה או מיזוג שלה – אך אלה יידרשו לנהוג במידע לפי הוראות מדיניות זו.
  5. האפליקציה כוללת קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים של צדדים שלישיים, שאינם מנוהלים על ידינו. השימוש בהם כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי מדיניות פרטיות זו.
  6. באפשרותך לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך. אם אתה סבור שהמידע שבידינו אינו נכון, שלם או מדויק, תוכל לבקש שנתקן אותו.
  7. תוכל לסיים את ההתקשרות איתנו בכל עת באמצעות משלוח בקשה אלינו. סיום ההתקשרות ייכנס לתוקף רק לאחר מילוי החובות הקיימים (כספיים או אחרים) ביננו. עליך לוודא לפני כן כי כלל הפעולות שביקשת לבצע הושלמו לשביעות רצונך. אנו לא נמחק את המידע האישי שלך לאחר סיום ההתקשרות משום שאנו נדרשים להמשיך לשמור אותו לתקופה נוספת בשל צורך חשבונאי, לשם תיעוד עסקאות, וכן לפי חוקי איסור הלבנת הון.
  8. אנו רשאים לשנות את המדיניות מעת-לעת. אנחנו נעדכן אותך בדבר השינוי באמצעות האפליקציה או בהודעת דואר אלקטרוני או SMS אליך. המשך שימושך באפליקציה לאחר שעדכנו אותך על השינוי מהווה את הסכמתך למדיניות החדשה.
 2. המידע שנאסף באמצעות האפליקציה
  1. המידע שאתה מוסר לנו. בעת הרשמתך לאפליקציה, תתבקש ליצור חשבון משתמש ולספק לנו את שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובתך, תאריך הלידה שלך, המגדר שלך, מספר תעודת הזהות שלך, ומידע נלווה כמו תאריך הנפקת התעודה ותאריך תוקפה. נבקש גם שתספק לנו צילום של תעודת הזהות שלך וכן צילום עצמי (סלפי) שיושווה לתצלום בתעודת הזהות שלך, לשם אימות זהותך.
  2. אם תבקש לפתוח ארנק STB או להנפיק כרטיס כדוגמת ויזה STB, תתבקש לספק לנו מידע נוסף, דוגמת מידע על העיסוק שלך, המחזור הכספי החודשי הצפוי שלך בחשבון או בכרטיס, ותושבות המס שלך במדינות אחרות (אם קיימת).
  3. פרטי המידע שאנו אוספים ממך בעת הרישום לאפליקציה, ובעת הגשת הבקשה לפתיחת ארנק STB או להנפקת כרטיס כדוגמת ויזה STB, הם המידע שאנו נדרשים לאסוף לפי חוק בעת הצטרפות מקוונת לשירות פיננסי.
  4. בכל מקרה שבו תפנה אלינו באחד מערוצי הקשר הזמינים דרך האפליקציה, אנחנו נאסוף את הפרטים שקשורים ונלווים לפניה שלך. פרטים אלה יזהו אותך, בהתאם לתוכן הפניה שיזמת.
  5. לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי במקרים המנויים לעיל, ומסירתו כפופה לרצונך החופשי. עם זאת, סירובך למסור מידע עלול למנוע מאיתנו לרשום אותך לאפליקציה, לספק לך שירותים במסגרתה או להשיב לפניותיך.
  6. המידע שאנו אוספים באופן אוטומטי. בעת שימושך באפליקציה, אנו אוספים מידע שקשור לפעילות שלך בה, כולל מידע על העברות כספים שביצעת, כספים שהועברו אליך, משיכות כספים שביצעת וכדומה. מידע זה משמש אותנו לניתוח פעילותך באפליקציה לשם הצגת דוחות פעילות שיהיו זמינים לצפייתך בלבד.
  7. אנחנו אוספים גם מידע תפעולי ומגוון אנליטיקות. בין היתר, אנחנו אוספים מידע על האינטראקציה שלך עם ממשק המשתמש באפליקציה, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP Address) המשמשת את המכשיר שלך, מזהה פרסום (advertising id) ופרטים כלליים על מכשירך ומערכת ההפעלה שלו. מידע זה משמש אותנו לתפעול שוטף של האפליקציה, להבנת צרכי המשתמשים, לפתרון בעיות תפעול ולשיפור ושכלול האפליקציה והשירותים שאנו מציעים.
  8. הרשאות השימוש במכשיר שלך. האפליקציה משתמשת במספר רכיבים במכשיר שלך לצורך איסוף מידע. לפני הגישה הראשונה לרכיב מסוים, אנו נבקש את הרשאתך המפורשת לכך. אם תסרב לתת הרשאה גישה לרכיב, לא נוכל לעשות בו שימוש וזה עלול למנוע מאיתנו לרשום אותך לאפליקציה, לספק לך שירותים במסגרתה או להשיב לפניותיך.
  9. בעת הרישום לאפליקציה, נבקש לקבל גישה אל רכיב המצלמה שלך לשם צילום תמונת הסלפי שלך בזמן אמת. ללא מתן הרשאת הגישה למצלמה, לא נוכל להשלים את הליך הרישום ולאפשר לך לפתוח חשבון באפליקציה.
  10. בנוסף, בעת הרישום לאפליקציה נבקש לקבל ממך הרשאה לרכיבים הבאים, שאינך חייב לספק לנו גישה אליהם על מנת להשתמש באפליקציה:
   1. האחסון הפנימי של מכשיר הטלפון שלך, לשם העלאת קובץ קיים של צילום של תעודת הזהות שלך ושל מסמכים אחרים.
   2. אנשי הקשר שלך, לשם יצירת מוטבים להעברות כספים.
   3. זיהוי פנים (face ID), לשם התחברות קלה ומהירה לאפליקציה ללא צורך בסיסמה.
   4. GPS (נתוני מיקום), לשם איתור סניפי החברה הקרובים למיקומך הנוכחי.
  11. תוכל לשנות את העדפותיך בנוגע להרשאות הגישה אל רכיבי המכשיר שלך בכל עת, באמצעות תפריט ההגדרות של מכשירך.
  12. המידע שאתה מוסר לנו על אודות אחרים. באפשרותך להגדיר מוטבים שאליהם תוכל לבצע העברות כספים. אם תבחר להגדיר מוטב, תתבקש לספק לנו את שמו המלא, המדינה בה הוא נמצא, מספר הטלפון שלו וטיב הקשר ביניכם (לדוגמה: הורה וילד, אחים, בני זוג וכו'), ומידע נוסף שנבקש ממך (דוגמת חשבון הבנק של המוטב). תוכל לבחור לספק לנו גם את כתובתו המלאה. במסירת מידע אישי של מוטבים, אתה מאשר כי ניתנה לך הסכמתם למסירת הפרטים אלינו, וכי גם הם הסכימו למדיניות פרטיות זו.
 3. השימוש במידע שנאסף והעברתו לאחרים
  1. את המידע המתואר לעיל אנו נאחסן במערכת שלנו ובמאגר המידע של החברה (מאגר מידע מספר 700066402) ונשתמש בו למטרות ובאופנים הבאים:
   1. כדי להשלים את ביצוע העסקאות שביקשת לבצע או שאחרים ביקשו לבצע איתך. אנו עשויים להעביר את המידע שלך למוסדות פיננסיים אחרים שמעורבים בביצוע העסקה. המוסדות הללו יעשו שימוש במידע האישי שלך למטרה זו בלבד, ובהתאם למדיניות הפרטיות.
   2. כדי לשלוח לך, בהודעת SMS, קבלה על כל עסקה שביצעת באמצעות האפליקציה.
   3. כדי לאמת את זהותך בעת ההרשמה לאפליקציה ולבצע כל בדיקה הנדרשת לפי חוק בקשר עם עסקאות פיננסיות, לרבות בדיקות הנוגעות למניעת הונאה ואיסור הלבנת הון. במסגרת זו, נידרש להעביר את המידע שלך לגופים רגולטוריים.
   4. כדי לתעד את העסקאות שתבצע במסגרת השימוש באפליקציה, לרבות המשלם והנמען של כל עסקה, סכום העסקה, ופרטים נוספים שאנו נדרשים לתעד על פי חוק. אנו עשויים להעביר את המידע שלך לצדדים שלישיים שונים כדוגמת גופים רגולטוריים וגופי אכיפה, אם נידרש לכך.
   5. כדי ליצור עבורך דוחות המנתחים את דפוסי השימוש שלך בשירותי האפליקציה, ולהציג לך הצעות והמלצות מותאמות אישית על בסיסם.
   6. כדי לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, אם הסכמת לכך, מידע בדבר שירותינו וכל מידע שיווקי אחר. אם אינך מעוניין לקבל הודעות אלו, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה שלנו או להסיר עצמך ממנה בכל אמצעי שיימסר לך במסגרת ההודעות שתקבל מאיתנו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
   7. לשם התפעול השוטף של האפליקציה, שיפורה ושכלולה, לעריכת אנליזות וניתוחי מידע, וכן לפיתוח כלים ושירותים חדשים.
   8. כדי לענות לפניותיך ולהעניק לך תמיכה טכנית כשהדבר נדרש (אם פנית אלינו למטרה זו).
   9. כדי לאכוף את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלנו, למנוע שימוש בלתי ראוי באפליקציה, לציית לדרישות משפטיות או לסייע לרשויות השונות.
   10. לשם נקיטת פעולה במקרה של סכסוך משפטי שבו אתה מעורב בנוגע לאפליקציה.
   11. אנו עשויים להעביר את המידע שאספנו לידי חברות הקשורות איתנו באותה קבוצת חברות (חברות-בנות, חברות אחיות וכיו"ב) וכן לגורמים המספקים לנו שירותים. כל אלה יידרשו לנהוג במידע לפי הוראות מדיניות זו.
   12. אנו רשאים להעביר את המידע שאספנו אם פעילותנו תעבור רה-ארגון בתוך מסגרת או מבנה משפטי שונה (כמו בשל רכישת החברה או מיזוג שלה), אולם אותן ישויות אחרות שיקבלו מאתנו את המידע יפעלו בהתאם להוראות של מדיניות זו (בשינויים המחויבים לפי העניין).
   חלק מהצדדים השלישיים שאליהם נעביר את המידע עשויים להימצא מחוץ לישראל. אתה נותן לנו בזה את הסכמתך המפורשת להעברת המידע לאחסון ועיבוד מחוץ לישראל.
 4. קישורים לתכנים של צדדים שלישיים
  1. האפליקציה כוללת קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים של צדדים שלישיים, שאינם מנוהלים או מופעלים על-ידי החברה או מטעמה, דוגמת צ'אט ה-WhatsApp. אנו לא שולטים או מפקחים על עמודים, אפליקציות ואתרים אלה, ולא יכולים להבטיח כי צדדים שלישיים ישמרו על פרטיותך באותו האופן בו אנו שומרים עליה. השימוש בהם כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי מדיניות פרטיות זו.
 5. אבטחת מידע
  1. אנו מיישמים אמצעים להפחתת הסיכונים של נזק, אובדן וגישה לא מורשית למידע אישי. עם זה, אמצעים אלה לעולם אינם מבטיחים הגנה מוחלטת מפני סיכוני אבטחת מידע. לכן, איננו נותנים ערובה, ואינך יכול לצפות שהאפליקציה ומערכות המידע הקשורות לה תהיינה חסינות לסיכוני אבטחת מידע.
 6. זכויותיך בקשר עם המידע
  1. באפשרותך לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך. אם אתה סבור שהמידע שבידינו אינו נכון, שלם או מדויק, תוכל לבקש שנתקן אותו. תוכל לשלוח לנו בקשות לעיון במידע או תיקונו בהודעת דוא"ל לכתובת support@stbunion.com.
 7. סיום ההתקשרות
  1. תוכל לסיים את ההתקשרות איתנו בכל עת באמצעות משלוח בקשה לסיום ההתקשרות באמצעות הצ'אט באפליקציה או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת support@stbunion.com בהגשת בקשת סיום התקשרות באמצעות דוא"ל עליך לכלול פרטים שיסייעו לנו לזהותך, ובין השאר את שמך המלא, מספר תעודת הזהות שלך ומספר הארנק שלך. אנו עשויים לבקש ממך פרטי זיהוי נוספים, אם נראה בכך צורך.
  2. סיום ההתקשרות ייכנס לתוקף רק לאחר מילוי החובות הקיימים (כספיים או אחרים) של כל צד כלפי משנהו. כאשר נהיה סבורים שאין עוד חובות תלויים ועומדים בינך לביננו, אנו נשלח לך אישור על כך. לאחר מכן נסגור את ארנק ה-STB שלך, נבטל את הכרטיסים שהנפקנו לך כדוגמת ויזה STB שברשותך, ונסגור את חשבונך באפליקציה.
  3. לפני שתשלח בקשה לסיום ההתקשרות, באחריותך הבלעדית לוודא כי כלל ההעברות הבנקאיות, העסקאות והפעולות האחרות שביקשת לבצע בחשבונך או בכרטיסך הושלמו לשביעות רצונך. לאחר סיום ההתקשרות וסגירת חשבונך באפליקציה, לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם חשבונך או כרטיסך, לרבות העברות או עסקאות שלא בוצעו בהצלחה.
  4. דע שאנו לא נמחק את המידע האישי שלך לאחר סיום ההתקשרות משום שאנו נדרשים להמשיך לשמור אותו לתקופה נוספת בשל צורך חשבונאי, לשם תיעוד עסקאות, וכן לפי חוקי איסור הלבנת הון. בנוסף, אנו עשויים להמשיך לשמור מידע אנונימי או מצרפי הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו, וכן מידע מזהה על פעולותיך באפליקציה שעשוי להידרש לניהול הליכים משפטיים. עם זאת, אנו לא נשתמש עוד במידע לצורך פניות אליך.
 8. שינויים במדיניות הפרטיות
  1. אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת-לעת. במקרה כזה, אנחנו נעדכן אותך בדבר שינוי המדיניות באמצעות האפליקציה או באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS אליך. אם אינך מסכים למדיניות החדשה, עליך לחדול מכל שימוש באפליקציה. המשך שימושך באפליקציה לאחר שעדכנו אותך על שינוי המדיניות מהווה את הסכמתך למדיניות החדשה. בכל מקרה, המדיניות החדשה תמיד תהיה זמינה לעיון דרך האפליקציה עצמה.
המדיניות עודכנה לאחרונה בחודש יוני 2023.
פרטי הקשר שלך נשלחו בהצלחה

STB Union handles cookies to personalize services and make the website more user-friendly.

Message was sent successfully.
Failed to send message.